MEKAN YARIŞMASI

mekan2021

Görseli büyütmek için   

Hemen Başvur

Takvim

Yarışmanın İlanı 23 Haziran 2021
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi     4 Ekim 2021
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 12 Ekim 2021
Sonuçların İlanı 26 Ekim 2021
Ödül Töreni ve Kolokyum İlan Edilecektir.
Mekan2021 Yarışma Şartnamesi

MEKAN 2021 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI SONUÇLANDI

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından sekizincisi düzenlenen Mekan2021/ İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması, eğitim süreci ile mesleki formasyona geçiş arasında bir eşik niteliğine sahip olan bitirme / diploma projeleri üzerinden genç iç mimar adaylarına, kendilerini ve tasarım felsefelerini tanıtma anlamında bir açık çağrı niteliği taşımaktadır. 

Yarışmanın akademik alandan ve meslek pratiğinin önde gelen temsilcilerinden oluşan  jürisi katılan projeleri değerlendirmek üzere 22 Ekim 2021 Cuma günü  toplandı. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin  bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları yarışmaya bu yıl 21 farklı üniversiteden 69 proje katıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve teşvik ödülü kazanan projeler aşağıdadır.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER

 • Birincilik Ödülü (55 Numaralı Proje)

Cansu Erdem – Kadir Has Üniversitesi

 • İkincilik Ödülü (67 Numaralı Proje)

Tuğba Acar – MEF Üniversitesi

 • Üçüncülük Ödülü (35 Numaralı Proje)

Aleyna İzmirli – İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Mansiyon (26 Numaralı Proje)

Ceren İzgi – İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Mansiyon (28 Numaralı Proje)

Enes Yerekonmaz – İstanbul Kültür Üniversitesi

 • Mansiyon (9 Numaralı Proje)

Çağlar Lampir – Altınbaş Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (40 Numaralı Proje)

Zeynep Çiftçioğlu – İstanbul Kültür Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (14 Numaralı Proje)

Ayşenur Allı – Yaşar Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (6 Numaralı Proje)

Şiva Baghalsafrif Oroush – Bahçeşehir Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (48 Numaralı Proje)

Salih Gül – İstanbul Teknik Üniversitesi
 

MEKAN 2021 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından sekizinci kez düzenlenmektedir. Yarışma, eğitim süreci ile mesleki formasyona geçiş arasında bir eşik niteliğine sahip olan bitirme / diploma projeleri üzerinden genç iç mimar adaylarına, kendilerini ve tasarım felsefelerini tanıtma anlamında bir açık çağrı niteliği taşımaktadır.

Bu bağlamda yarışmanın amacı; İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerini ortak bir etkileşim platformunda buluşturarak, iç mimarlıkta “tasarım” sorunsalına nasıl yaklaştıkları, yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda mekan kültürü oluşumuna nasıl katkı koydukları ve fikirlerini nasıl sunduklarının değerlendirilebileceği yapıcı bir rekabet ortamı yaratmaktır. Bilindiği gibi güzel sanatlarda yarışma kültürü antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Yaratıcı, özgün ve yenilikçi fikirlere ve genç yeteneklere ortam sağlaması bağlamında yarışmalar en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bu anlamda MEKAN / İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması ile bu misyona katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, bu yıl MEKAN2021 olarak açılan yarışma ile hem genç ve yetenekli iç mimarlara fırsat sunmak, hem de iç mimarlık alanında yarışma kültürünün gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin Bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları bu yarışmanın iç mimar adayları arasında tasarım odaklı düşünme ve ifade etme konusunda farkındalık oluşturduğu, iletişim ve etkileşim ortamı yarattığı, yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağladığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yarışmaya farklı okullardan katılan projeler aracılığıyla iç mimarlık eğitimindeki farklı yaklaşımlar, bitirme projeleri üzerinden okunmakta ve tüm projelerin bir yarışma kitabına dönüştürülmesiyle bu alanda kalıcı bir bellek oluşturulmaktadır.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler 2020-2021 Güz, Bahar veya Yaz döneminde hazırladıkları bitirme / diploma projeleriyle katılabilirler. Bitirme / diploma projesi öğrencinin mezun olabilmek için alması gereken son proje dersini ifade etmektedir.

Öğrencinin bu proje dersini başarılı ile tamamlamış olması ve proje yürütücüsü ya da koordinatörünün, öğrencinin bu proje ile yarışmaya katılımını onaylamış olması gerekmektedir.
Öğrenciler yarışmaya sadece bir adet projeyle katılabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Hemen Başvur
COVID-19 küresel pandemisi nedeniyle bu yıl elden ya da kargo yolu ile proje teslimi yapılmayacaktır. Yarışmaya başvuru, yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Üç aşamalı olarak gerçekleşecek başvurular, “Başvurunuz tamamlanmıştır” uyarısıyla sonlanmaktadır. Bu uyarıyı görmeyen yarışmacıların başvuru süreci tamamlanmamıştır. Tamamlanmamış başvuru süreçlerinde tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların başvurularını belirtilen son başvuru tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Başvurunun ilk aşamasında yarışmacılar, isim, soy isim, telefon, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yer aldığı formu eksiksiz bir şekilde doldurmalılardır.

İkinci aşamada yarışmacılar, yarışmaya katılmak istedikleri projeyi, yalnızca bir adet yatay A0 [118,9 cm x 84,1 cm.] boyutunda, 150 dpi çözünürlükte PDF ya da JPG formatında olmak koşuluyla çevrimiçi olarak yüklemelilerdir. Teslim edilecek dijital paftanın üst kısmında 3 cm’lik bir bant olmalı, bu bandın sol köşesinde ise “MEKAN2021” ifadesi yer almalıdır. Bandın sağ köşesinde ise 1x5 cm ebatlarında bir kutu içerisinde beş (5) rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır. Rumuz dışında proje paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini tanıtan ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Başvurunun son aşamasında ise MEKAN yarışmasının web sitesinden indirebilecekleri “Başvuru Formu” yüklenmelidir. “Başvuru Formu”, yarışmacının kimlik bilgilerini içeren bir form olup aynı zamanda yarışmaya katıldığı projenin üniversite, fakülte, bölüm ve proje yürütücüsü / koordinatörü onayı gibi bilgilerini içermektedir. Ayrıca, başvuru formunu imzalayarak katılımcıların yarışma şartnamesini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

İlgili belge, eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalandıktan sonra, yarışmacının bölüm başkanına onaya sunulmalıdır. Bölüm başkanı proje bilgilerinin doğruluğunu teyit ettikten sonra belgeyi imzalamalıdır. COVID-19 pandemi koşulları nedeniyle bölüm başkanı imzası dijital olarak alınabilir.  

Son olarak başvuru formu PDF formatında sisteme yüklenerek başvuru tamamlanmalıdır. 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL    (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü)
 • Neslihan DOSTOĞLU        (Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı,) 
 • Uğur Özer ÖZGÜVEN        (Y. Mimar, ÖZGÜVEN Mimarlık )    

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

 • Gülay USTA            (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi) 
 • Rana KUTLU            (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Ervin GARİP            (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Zeynep Tuna ULTAV        (Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi)
 • Yasemin ARPAÇ            (İç Mimar, Ofist)               
 • Levent ÇIRPICI            (Mimar, Zoom TPU)
 • Tanju ÖZELGİN            (Tasarımcı, To Design Studio)
 • Görkem VOLKAN        (Mimar, Görkem Volkan Design Studio) 
 • Ece YALIM            (Endüstriyel Tasarımcı, Artful Interior & Product Design)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

 • Derya ADIGÜZEL ÖZBEK        (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Arzu ERÇETİN            (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Armağan S. MELİKOĞLU EKE    (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

 • Furkan EVLİYAOĞLU        (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Armağan GÜLHAŞ        (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Özge ILIK                (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Kadir YESİR            (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)

ÖDÜLÜN İÇERİĞİ: 
 

Birincilik Ödülü 4000 TL, Plaket
İkincilik Ödül  2500 TL, Plaket
Üçüncülük Ödül 2000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 1500 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 1500 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 1500 TL, Plaket

 

2020

Birincilik Ödülü
   
Merve İrem Keklik
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
İlayda Akdemir
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Ayşenur Gültekin
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Fahreddin Fatih Mete
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Merve Uçan
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Sıla Tanrıverdi & Tuğçe Ünan
mekan2021

2019

Birincilik Ödülü
   
Nilay Dağlar
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Sena Ünal
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Merve Serttaş
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Çisem Nur Yıldırım
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ebru Dazkır
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Lal Dalay
mekan2021

2018

Birincilik Ödülü
   
Kaan Can Şahinoğlu
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Hande Yıldız
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Buğra Bilgen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Meryem Bayramoğlu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Seran Şadutlu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Şeyma Kurtuluş & Ümmühan Azade Gülmez
mekan2021

2017

Birincilik Ödülü
   
Feyza Hanedar
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Tuğçe Uysal
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Nahide Taşdelen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Büşra Tetik
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Gizem Miraç Albayrak
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Rümeysa Üngörlü
mekan2021

2016

Birincilik Ödülü
   
İlke Şahin
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Yavuz Girgin
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Aizhan Turekhanova
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ece Çeçen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Gizem Kara
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Hazal Karaöz
mekan2021

2015

Birincilik Ödülü
   
Egemen Nardereli
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Hazal Beller
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Ogün Çanga
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Elçin Ulu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Enise Tuğçe Karabay
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Sunay Paşaoğlu
mekan2021

2012

Birincilik Ödülü
   
Büşra Kayıkçı
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
  
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Gülşen Başak Hüner
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Fulya Sorgun Yungucu Yaşar
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Hande Karakaş
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ömer Durdu
mekan2021

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 41 41

  (0212) 498 43 06

  mekanyarismasi@iku.edu.tr