MEKAN YARIŞMASI

mekan2022

Görseli büyütmek için   Mekan Yarışma Kitapları

Takvim

Yarışmanın İlanı 28 Haziran 2022
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi     3 Ekim 2022
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 10 Ekim 2022
Sonuçların İlanı 24 Ekim 2022
Ödül Töreni ve Kolokyum İlan Edilecektir.
Mekan2022 Yarışma Şartnamesi

MEKAN 2022 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI SONUÇLANDI

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından dokuzuncusu düzenlenen Mekan2022/ İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması, eğitim süreci ile mesleki formasyona geçiş arasında bir eşik niteliğine sahip olan bitirme / diploma projeleri üzerinden genç iç mimar adaylarına, kendilerini ve tasarım felsefelerini tanıtma anlamında bir açık çağrı niteliği taşımaktadır. 

Yarışmanın akademik alandan ve meslek pratiğinin önde gelen temsilcilerinden oluşan jürisi katılan projeleri değerlendirmek üzere 17 Ekim 2022 Pazartesi günü toplandı. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları yarışmaya bu yıl 24 farklı üniversiteden 76 proje katıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve jüri teşvik ödülü kazanan projeler aşağıdadır.

 

ÖDÜL KAZANAN PROJELER

 • Birincilik Ödülü (30 Numaralı Proje)

Esma Taşdemir – Yaşar Üniversitesi

 • İkincilik Ödülü (3 Numaralı Proje)

Ahmet Özkök – İstanbul Kültür Üniversitesi

 • Üçüncülük Ödülü (49 Numaralı Proje)

Namiye Sıla Korkmaz & Eren Akavcı – Kırıkkale Üniversitesi

 • Mansiyon (51 Numaralı Proje)

Onurcan Toğay – İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Mansiyon (1 Numaralı Proje)

Ahmad Karam Haloubi – Kırıkkale Üniversitesi

 • Mansiyon (14 Numaralı Proje)

Cenk Dayı – Özyeğin Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (20 Numaralı Proje)

Dilan Pakkan – İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (45 Numaralı Proje)

Melike Sultan Uluyürek – İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (10 Numaralı Proje)

Beyza Günaydın – İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Jüri Teşvik Ödülü (65 Numaralı Proje)

Şeymanur Dönmez – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

MEKAN 2022 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından dokuzuncu kez düzenlenmektedir. Yarışma, eğitim süreci ile mesleki formasyona geçiş arasında bir eşik niteliğine sahip olan bitirme / diploma projeleri üzerinden genç iç mimar adaylarına, kendilerini ve tasarım felsefelerini tanıtma anlamında bir açık çağrı niteliği taşımaktadır.

Bu bağlamda yarışmanın amacı; İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerini ortak bir etkileşim platformunda buluşturarak, iç mimarlıkta “tasarım” sorunsalına nasıl yaklaştıkları, yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda mekan kültürü oluşumuna nasıl katkı koydukları ve fikirlerini nasıl sunduklarının değerlendirilebileceği yapıcı bir rekabet ortamı yaratmaktır. Bilindiği gibi güzel sanatlarda yarışma kültürü antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Yaratıcı, özgün ve yenilikçi fikirlere ve genç yeteneklere ortam sağlaması bağlamında yarışmalar en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bu anlamda MEKAN / İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması ile bu misyona katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, bu yıl MEKAN2022 olarak açılan yarışma ile hem genç ve yetenekli iç mimarlara fırsat sunmak, hem de iç mimarlık alanında yarışma kültürünün gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin Bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları bu yarışmanın iç mimar adayları arasında tasarım odaklı düşünme ve ifade etme konusunda farkındalık oluşturduğu, iletişim ve etkileşim ortamı yarattığı, yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağladığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yarışmaya farklı okullardan katılan projeler aracılığıyla iç mimarlık eğitimindeki farklı yaklaşımlar, bitirme projeleri üzerinden okunmakta ve tüm projelerin bir yarışma kitabına dönüştürülmesiyle bu alanda kalıcı bir bellek oluşturulmaktadır.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler 2021-2022 Güz, Bahar veya Yaz döneminde hazırladıkları bitirme / diploma projeleriyle katılabilirler. Bitirme / diploma projesi öğrencinin mezun olabilmek için alması gereken son proje dersini ifade etmektedir.

Öğrencinin bu proje dersini başarılı ile tamamlamış olması ve proje yürütücüsü ya da koordinatörünün, öğrencinin bu proje ile yarışmaya katılımını onaylamış olması gerekmektedir.

Öğrenciler yarışmaya sadece bir adet projeyle katılabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Hemen Başvur

Yarışmaya başvuru, yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Üç aşamalı olarak gerçekleşecek başvurular, “Başvurunuz tamamlanmıştır” uyarısıyla tamamlanmaktadır. Bu uyarıyı görmeyen yarışmacıların başvuru süreci tamamlanmamıştır. Tamamlanmamış başvuru süreçlerinde tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların başvurularını belirtilen son başvuru tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. 

Başvurunun ilk aşamasında yarışmacılar, isim, soy isim, telefon, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yer aldığı formu eksiksiz bir şekilde doldurmalılardır.

İkinci aşamada yarışmacılar, yarışmaya katılmak istedikleri projeyi, yalnızca bir adet yatay A0 [118,9 cm x 84,1 cm.] boyutunda, 150 dpi çözünürlükte PDF ya da JPG formatında olmak koşuluyla çevrimiçi olarak yüklemelilerdir. Teslim edilecek dijital paftanın üst kısmında 3 cm’lik bir bant olmalı, bu bandın sol köşesinde ise “MEKAN2022” ifadesi yer almalıdır. Bandın sağ köşesinde ise 1x5 cm ebatlarında bir kutu içerisinde beş (5) rakamdan oluşan rumuz yer almandır. Rumuz dışında proje paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini tanıtan ibare ya da işaret bulunmamalıdır. 

Başvurunun son aşamasında ise MEKAN yarışmasının web sitesinden indirebilecekleri “Başvuru Formu” yüklenmelidir. “Başvuru Formu”, yarışmacının kimlik bilgilerini içeren bir form olup aynı zamanda yarışmaya katıldığı projenin üniversite, fakülte, bölüm ve proje yürütücüsü / koordinatörü onayı gibi bilgilerini içermektedir. Ayrıca, başvuru formunu imzalayarak katılımcıların yarışma şartnamesini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. 

İlgili belge, eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalandıktan sonra, yarışmacının bölüm başkanına onaya sunulmalıdır. Bölüm başkanı proje bilgilerinin doğruluğunu teyit ettikten sonra belgeyi imzalamalıdır. Bölüm başkanı imzası dijital olarak alınabilir. 

Son olarak başvuru formu PDF formatında sisteme yüklenerek başvuru tamamlanmalıdır.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL    (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü)
 • Neslihan DOSTOĞLU        (Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı,) 
 • Rana KUTLU    (Prof. Dr., İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)
 • Zeynep ÖZGÜVEN    (Y. Mimar, ÖZGÜVEN Mimarlık)
 • Bilal ZAVALSİZ    (Genel Müdür Yardımcısı, VARAKA Kağıt Sanayi A.Ş. )

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

 • Gülay USTA    (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Banu MANAV    (Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi)
 • Hakkı Tonguç TOKOL    (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
 • Osman ARAYICI    (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Seniye Banu GARİP    (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Saadet AYTİS    (Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Zeynep Tuna ULTAV    (Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi)
 • Arzu ERÇETİN    (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Zeynep CEYLANLI    (Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi)
 • Seyhan ÖZDEMİR    (Mimar, Autoban)
 • Hakan HELVACIOĞLU    (Tasarımcı, Hakan Helvacıoğlu Design Co.) 
 • Zeki KOEN    (İç Mimar, has+koen mimarlık)
 • Çağlayan TUGAL    (İç Mimar, CT Design Studio LTD.)
 • Renda Helin ÇİLALİOĞLU ÇİZER    (İç Mimar, Renda Helin Design)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

 • Armağan S. MELİKOĞLU EKE    (Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Vehbi TOSUN    (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Bilge ŞAN ÖZBİLEN    (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

 • Furkan EVLİYAOĞLU    (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Armağan GÜLHAŞ    (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Özge ILIK SALTIK    (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Kadir YESİR    (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)

ÖDÜLÜN İÇERİĞİ: 
 

Birincilik Ödülü 13000 TL, Plaket
İkincilik Ödül  10000 TL, Plaket
Üçüncülük Ödül 8000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 3000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 3000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 3000 TL, Plaket
Jüri Teşvik Ödülü 4 adet

 

2021

Birincilik Ödülü
   
Cansu Erdem
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Tuğba Acar
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Aleyna İzmir
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ceren İzgi
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Çağlar Lampir
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Enes Yerekonmaz
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Ayşenur Allı
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Salih Gül
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Şiva Baghalsafrif Oroush
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Zeynep Çiftçioğlu
mekan2021

2020

Birincilik Ödülü
   
Merve İrem Keklik
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
İlayda Akdemir
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Ayşenur Gültekin
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Fahreddin Fatih Mete
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Merve Uçan
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Sıla Tanrıverdi & Tuğçe Ünan
mekan2021

2019

Birincilik Ödülü
   
Nilay Dağlar
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Sena Ünal
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Merve Serttaş
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Çisem Nur Yıldırım
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ebru Dazkır
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Lal Dalay
mekan2021

2018

Birincilik Ödülü
   
Kaan Can Şahinoğlu
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Hande Yıldız
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Buğra Bilgen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Meryem Bayramoğlu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Seran Şadutlu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Şeyma Kurtuluş & Ümmühan Azade Gülmez
mekan2021

2017

Birincilik Ödülü
   
Feyza Hanedar
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Tuğçe Uysal
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Nahide Taşdelen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Büşra Tetik
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Gizem Miraç Albayrak
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Rümeysa Üngörlü
mekan2021

2016

Birincilik Ödülü
   
İlke Şahin
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Yavuz Girgin
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Aizhan Turekhanova
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ece Çeçen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Gizem Kara
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Hazal Karaöz
mekan2021

2015

Birincilik Ödülü
   
Egemen Nardereli
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Hazal Beller
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Ogün Çanga
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Elçin Ulu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Enise Tuğçe Karabay
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Sunay Paşaoğlu
mekan2021

2012

Birincilik Ödülü
   
Büşra Kayıkçı
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
  
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Gülşen Başak Hüner
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Fulya Sorgun Yungucu Yaşar
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Hande Karakaş
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ömer Durdu
mekan2021

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 41 41

  (0212) 498 43 06

  mekanyarismasi@iku.edu.tr