MEKAN YARIŞMASI

mekan2023

Görseli büyütmek için   Mekan Yarışma Kitapları

Takvim

Yarışmanın İlanı 14 Ağustos 2023
Soru Sorma Son Günü  8 Eylül 2023
Cevapların İlanı 16 Eylül 2023
Son Teslim Tarihi 16 Ekim 2023
Sonuçların İlanı 20 Kasım 2023
Ödül Töreni ve Kolokyum İlan Edilecektir.
Mekan2023 Yarışma Şartnamesi

MEKAN 2023 YARIŞMASI SONUÇLANDI

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından onuncusu düzenlenen MEKAN2023/ İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması, eğitim süreci ile mesleki formasyona geçiş arasında bir eşik niteliğine sahip olan bitirme / diploma projeleri üzerinden genç iç mimar adaylarına, kendilerini ve tasarım felsefelerini tanıtma anlamında bir açık çağrı niteliği taşımaktadır. 

Yarışmanın akademik alandan ve meslek pratiğinin önde gelen temsilcilerinden oluşan jürisi katılan projeleri değerlendirmek üzere 30 Kasım 2023 Perşembe günü toplandı. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları yarışmaya bu yıl 22 farklı üniversiteden 47 proje katıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve jüri teşvik ödülü kazanan projeler aşağıdadır.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER
•    Birincilik Ödülü
Pelin Acar – MEF Üniversitesi – 26 Numaralı Proje
•    İkincilik Ödülü
Özge Hamurcu – MEF Üniversitesi – 1 Numaralı Proje
•    Üçüncülük Ödülü
Elif Demirtaş – Özyeğin Üniversitesi – 11 Numaralı Proje
•    Mansiyon
Ardahan Görkem Tepe – MEF Üniversitesi – 3 Numaralı Proje
•    Mansiyon
Arda Fethi Akgün – Doğu Akdeniz Üniversitesi – 24 Numaralı Proje
•    Mansiyon
Erdinç Can – Özyeğin Üniversitesi – 41 Numaralı Proje
•    Jüri Teşvik Ödülü
Şiyar Ukay – İstanbul Kültür Üniversitesi – 25 Numaralı Proje
•    Jüri Teşvik Ödülü
Gülbahar Aslan – Haliç Üniversitesi – 30 Numaralı Proje
•    Jüri Teşvik Ödülü
Mert Can Sucu – Karadeniz Teknik Üniversitesi – 36 Numaralı Proje
•    Jüri Teşvik Ödülü
Ezgi Patar – İstanbul Teknik Üniversitesi – 38 Numaralı Proje

MEKAN 2023 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI

İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından onuncu kez düzenlenmektedir. Yarışma, eğitim süreci ile mesleki formasyona geçiş arasında bir eşik niteliğine sahip olan bitirme / diploma projeleri üzerinden genç iç mimar adaylarına, kendilerini ve tasarım felsefelerini tanıtma anlamında bir açık çağrı niteliği taşımaktadır.

Bu bağlamda yarışmanın amacı; İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerini ortak bir etkileşim platformunda buluşturarak, iç mimarlıkta “tasarım” sorunsalına nasıl yaklaştıkları, yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda mekan kültürü oluşumuna nasıl katkı koydukları ve fikirlerini nasıl sunduklarının değerlendirilebileceği yapıcı bir rekabet ortamı yaratmaktır. Bilindiği gibi güzel sanatlarda yarışma kültürü antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Yaratıcı, özgün ve yenilikçi fikirlere ve genç yeteneklere ortam sağlaması bağlamında yarışmalar en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bu anlamda MEKAN / İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması ile bu misyona katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, bu yıl MEKAN2023 olarak açılan yarışma ile hem genç ve yetenekli iç mimarlara fırsat sunmak, hem de iç mimarlık alanında yarışma kültürünün gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin Bitirme / diploma projeleri ile katıldıkları bu yarışmanın iç mimar adayları arasında tasarım odaklı düşünme ve ifade etme konusunda farkındalık oluşturduğu, iletişim ve etkileşim ortamı yarattığı, yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağladığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yarışmaya farklı okullardan katılan projeler aracılığıyla iç mimarlık eğitimindeki farklı yaklaşımlar, bitirme projeleri üzerinden okunmakta ve tüm projelerin bir yarışma kitabına dönüştürülmesiyle bu alanda kalıcı bir bellek oluşturulmaktadır.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler 2022-2023 Güz, Bahar veya Yaz döneminde hazırladıkları bitirme / diploma projeleriyle katılabilirler. Bitirme / diploma projesi öğrencinin mezun olabilmek için alması gereken son proje dersini ifade etmektedir.

Öğrencinin bu proje dersini başarılı ile tamamlamış olması ve proje yürütücüsü ya da koordinatörünün, öğrencinin bu proje ile yarışmaya katılımını onaylamış olması gerekmektedir.

Öğrenciler yarışmaya sadece bir adet projeyle katılabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Hemen Başvur

Yarışmaya başvuru, yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Üç aşamalı olarak gerçekleşecek başvurular, “Başvurunuz tamamlanmıştır” uyarısıyla tamamlanmaktadır.  Bu uyarıyı görmeyen yarışmacıların başvuru süreci tamamlanmamıştır.

Tamamlanmamış başvuru süreçlerinde tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların başvurularını belirtilen son başvuru tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. 

Başvurunun ilk aşamasında yarışmacılar, isim, soy isim, telefon, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yer aldığı formu eksiksiz bir şekilde doldurmalılardır.

İkinci aşamada yarışmacılar, yarışmaya katılmak istedikleri projeyi, iki adet dikey A1 [59,4 x 84,1 cm.] boyutunda, 150 dpi çözünürlükte PDF ya da JPG formatında olmak koşuluyla çevrimiçi olarak yüklemelilerdir. Teslim edilecek dijital paftanın üst kısmında 3 cm’lik bir bant olmalı, bu bandın sol köşesinde ise “MEKAN2023” ifadesi yer almalıdır. Bandın sağ köşesinde ise 1x5 cm ebatlarında bir kutu içerisinde beş (5) rakamdan oluşan rumuz yer almandır. Rumuzu, yarışmacının kendisi belirleyecektir. Rumuz yalnızca rakamlardan oluşmalı hiçbir harf yer almamalıdır. Rumuz dışında proje paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini tanıtan ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Başvurunun son aşamasında ise MEKAN yarışmasının web sitesinden indirebilecekleri “Başvuru Formu” yüklenmelidir. “Başvuru Formu”, yarışmacının kimlik bilgilerini içeren bir form olup aynı zamanda yarışmaya katıldığı projenin üniversite, fakülte, bölüm ve proje yürütücüsü / koordinatörü onayı gibi bilgilerini içermektedir. Ayrıca, başvuru formunu imzalayarak katılımcıların yarışma şartnamesini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

İlgili belge, eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalandıktan sonra, yarışmacının bölüm başkanına onaya sunulmalıdır. Bölüm başkanı proje bilgilerinin doğruluğunu teyit ettikten sonra belgeyi imzalamalıdır. Bölüm başkanı imzası dijital olarak alınabilir.  

Son olarak başvuru formu PDF formatında sisteme yüklenerek başvuru tamamlanmalıdır. 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

 • Fadime Üney YÜKSEKTEPE        (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü)
 • Neslihan DOSTOĞLU            (Prof. Dr., İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı) 
 • Uğur ÖZGÜVEN                (ÖZGÜVEN Mimarlık Firma Sahibi)        
 • Zülfikar ÖZBAY                           (Hazar Tuğla Firma Sahibi)
 • Serdar TOPTAŞI                (Divus Group Firma Sahibi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

 • Zafer ERTÜRK                (Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi)
 • Hasan ŞENER                (Prof. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi)
 • Gülay USTA                (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi) 
 • Rana KUTLU                (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Ervin GARİP                (Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi) 
 • Tülay ZORLU                (Prof. Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi) 
 • Saadet AYTİS                (Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Arzu ERÇETİN                (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Zeynep CEYLANLI            (Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi)
 • Zeynep ÖZGÜVEN            (Mimar., Özgüven Mimarlık)
 • Yalın TAN                (İç Mimar, Yalın Tan+Partners)
 • Seyhan ÖZDEMİR            (Mimar, Autoban)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

 • Derya ADIGÜZEL ÖZBEK        (Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Bilge ŞAN ÖZBİLEN            (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Aliye Rahşan KARABETÇA        (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

 • Furkan EVLİYAOĞLU            (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Armağan GÜLHAS            (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Kadir YESİR                (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • Esra KARACA                (Arş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi)

ÖDÜLÜN İÇERİĞİ: 
 

Birincilik Ödülü 15000 TL, Plaket
İkincilik Ödül  13000 TL, Plaket
Üçüncülük Ödül 10000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 5000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 5000 TL, Plaket
Mansiyon Ödülü 5000 TL, Plaket
Jüri Teşvik Ödülü 4 adet - Plaket

 

2023

Birincilik Ödülü
   
Pelin Acar
mekan2023
İkincilik Ödülü
   
Özge Hamurcu
mekan2023
Üçüncülük Ödülü   
Elif Demirtaş
mekan2023
Mansiyon Ödülü
   
Ardahan Görkem Tepe
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Arda Fethi Akgün
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Erdinç Can
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Şiyar Ukay
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Gülbahar Aslan
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Mert Can Sucu
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Ezgi Patar
mekan2021

2022

Birincilik Ödülü
   
Esma Taşdemir
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Ahmet Muzaffer Özkök
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Sıla Korkmaz & Eren Akavcı
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ahmad Karam Haloubi
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Cenk Dayı
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Onurcan Toğay
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Beyza Günaydın
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Dilan Pakkan
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Melike Sultan Uluyürek
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Şeymanur Dönmez
mekan2021

2021

Birincilik Ödülü
   
Cansu Erdem
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Tuğba Acar
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Aleyna İzmir
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ceren İzgi
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Çağlar Lampir
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Enes Yerekonmaz
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Ayşenur Allı
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Salih Gül
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Şiva Baghalsafrif Oroush
mekan2021
Jüri Teşvik Ödülü
   
Zeynep Çiftçioğlu
mekan2021

2020

Birincilik Ödülü
   
Merve İrem Keklik
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
İlayda Akdemir
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Ayşenur Gültekin
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Fahreddin Fatih Mete
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Merve Uçan
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Sıla Tanrıverdi & Tuğçe Ünan
mekan2021

2019

Birincilik Ödülü
   
Nilay Dağlar
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Sena Ünal
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Merve Serttaş
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Çisem Nur Yıldırım
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ebru Dazkır
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Lal Dalay
mekan2021

2018

Birincilik Ödülü
   
Kaan Can Şahinoğlu
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Hande Yıldız
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Buğra Bilgen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Meryem Bayramoğlu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Seran Şadutlu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Şeyma Kurtuluş & Ümmühan Azade Gülmez
mekan2021

2017

Birincilik Ödülü
   
Feyza Hanedar
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Tuğçe Uysal
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Nahide Taşdelen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Büşra Tetik
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Gizem Miraç Albayrak
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Rümeysa Üngörlü
mekan2021

2016

Birincilik Ödülü
   
İlke Şahin
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Yavuz Girgin
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Aizhan Turekhanova
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ece Çeçen
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Gizem Kara
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Hazal Karaöz
mekan2021

2015

Birincilik Ödülü
   
Egemen Nardereli
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
Hazal Beller
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Ogün Çanga
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Elçin Ulu
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Enise Tuğçe Karabay
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Sunay Paşaoğlu
mekan2021

2012

Birincilik Ödülü
   
Büşra Kayıkçı
mekan2021
İkincilik Ödülü
   
  
mekan2021
Üçüncülük Ödülü   
Gülşen Başak Hüner
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Fulya Sorgun Yungucu Yaşar
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Hande Karakaş
mekan2021
Mansiyon Ödülü
   
Ömer Durdu
mekan2021

SORU 1

Başvuru kısmında doldurmamız gereken form güncel değil 2022 formu bir güncelleme yapılacak mı yoksa var olan formu mu dolduracağız?

Bitirme Projemde alanın renderlara ek olarak video halini de çalışmıştım Lumion üzerinden QR
kodunu paftama eklememde bir sakınca var mı?

CEVAP 1

İlgili form cevapların yayınlandığı gün içinde güncellenecektir.

Videonun yüklendiği platformdaki hesap adı rumuz olmak şartı ve bunun haricinde arayüz ve içerikte kimlik belirtecek herhangi bir ibare olmaması kaydıyla sakınca yoktur.


SORU 2

Merhaba mekan2023 yarışmasına katıldığımız paftanın aynısını bu yıl düzenlenen başka bir öğrenci bitirme projesi yarışmasına da gönderebilir miyiz yoksa o yarışmaya katılmak için pafta tasarımını değiştirerek mi göndermemiz gerekiyor?

Ayrıca bitirme projemizin bir parçası videodan oluşuyor fakat yarışma şartlarında herhangi kimlik
belirten ibare yer almaması gerektiği yazdığı için projenin youtube bağlantı linkini paftaya
ekleyemiyoruz bu video bölümünü yarışmaya katılırken farklı nasıl bir yöntemle ekleyebiliriz bu
konuda da bilgi alabilirsem sevinirim.

Son olarak başvuru formunda bölüm başkanı onayı yazan bölümün altında bulunan ''Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu ve bilgilerin hatalı olması durumunda doğacak yükümlülüğü kabul ediyorum'' bölümündeki isim-imza bölümünü yarışmaya katılan kişi mi imzalıyor yoksa o bölümde bölüm
başkanına mı ait bu konu hakkında da bilgi almak istiyorum

CEVAP 2

Katılabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yoktur.

Videonun yüklendiği platformdaki hesap adı rumuz olmak şartı ve bunun haricinde arayüz ve içerikte kimlik belirtecek herhangi bir ibare olmaması kaydıyla videonuzu bir platforma yükleyerek qr kod
vasıtasıyla paftanıza ekleyebilirsiniz.

Bahsedilen bölüm katılımcı tarafından imzalanacaktır.

SORU 3

Merhaba, mekan23 yarışmasına katılmayı düşünüyorum açıklama kısmında projemizi anlatan 2 adet A1 pafta ile katılmamız söylenmiş fakat yükleme esnasında tek bir dosya yüklemememiz bekleniyor. Bunu nasıl yapmalıyız acaba? İki paftayı yan yana birleştirip A0 halinde mi yükleyelim yoksa birleştirip iki sayfalık pdf mi yapmamız daha uygun olacaktır?

CEVAP 3

Sistem birden çok dosya yüklenebilecek şekilde güncellenecektir.


SORU 4

 
İyi çalışmalar dilerim. Yarışma katılım koşullarında başvuru formu istenmiş fakat bu linkteki form
2021/2022 yıllarına ait. Güncel başvuru formu yüklenmemiş henüz. Bir de herhangi bir MB sınırlaması var mı paftalar için?


CEVAP 4

İlgili form cevapların yayınlandığı gün içinde güncellenecektir.

Dosyaların boyut sınırı 512 mb’dir.

SORU 5

Merhaba, yarışmaya göndereceğimiz bitirme projesini başka bir bitirme projesi yarışmasına da
gönderebilir miyiz?

CEVAP 5

Gönderebilirsiniz.

SORU 6

merhaba sorularımızın cevapları nerede yayınlanıyor acaba

CEVAP 6

Sorularınıza verilen yanıtlar https://icmim.iku.edu.tr/tr/mekan-yarismasi adresinde yeni bir sekme
altında yayınlanacaktır.
 

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 41 41

  (0212) 498 43 06

  mekanyarismasi@iku.edu.tr

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 02/27/2024 - 17:20