Hakkımızda

Sanat, mimarlık ve tasarım; son elli yılın gelişmelerinin sonucu günümüzde bir bütün olarak ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Sanat Eserleri, Mimari Mekanlar tasarım ürünü yeni değerlerini birlikte kazanmaktadır. Sanat mimarinin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Böylece Mimarlık yapısal, tarihsel, toplumsal önceliklerin yanında bir “görsel sanat”  olarak bütünleşik bir biçime dönüşmüştür.

Bu gelişmelerin sonucu olarak İç Mimarlık eğitimi Mimarlık, Sanat ve Tasarım alanlarından beslenen ortak bir disiplin olarak ele alınmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitim programları, her iki alanın uygulama ve teoriyi bütünleştiren çağdaş bir anlayışla sürdürülmektedir. Eğitim programlarımız Mimarlık disiplini ile uyumlu ve sanat dallarıyla bütünleşik eğitim programlarını İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olmak üzere yüksek lisans düzeyinde de yürütmektedir.

Bölümün çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde mezunlarının mesleki alanda rekabet edecek düzeyde öngörü ve yaratıcılık potansiyeline sahip olması temel amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede izlenen eğitim profili, bilgiyi öğretmek yerine öğrenmeyi öğretmek olarak belirlenmiştir.
 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/10/2018 - 13:45