İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Birim Kalite Komisyonu

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof.Dr. Rana KUTLU İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Arzu ÇETİN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Bilge ŞAN ÖZBİLEN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Cansel GÜVEN Öğrenci Temsilcisi
İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevra Tasarımı Bölümü Kalite Komisyon Toplantısı Tutanağı
13 Nisan 2021 / 01  
14 Nisan 2021 / 02  
15 Aralık 2021 / 03  
İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevra Tasarımı Bölümü Kalite Komisyon Toplantısı Tutanağı
11 Ekim 2018 / 01  
16 Ekim 2018 / 02  
24 Ekim 2018 / 03  

08 Ocak 2019 / 01

 
06 Şubat 2019 / 02  
17 Eylül 2019 / 03  
06 Kasım 2020 / 01  
29 Aralık 2020 / 02  
30 Aralık 2020 / 03  

31 Aralık 2020 / 04