Bölüm Başkanının Mesajı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2002 yılından günümüze yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi, mezunu ve her zaman onların yanında, onları gönülden destekleyen güçlü akademik kadrosu ile birlikte büyük bir ailedir. 

Bölümümüz, kurumumuzun misyon ve vizyonu ile eşgüdümlü olarak yaşadığı çevreye ve etik değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası ölçekte çağdaşları ile rekabet edebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, bilinçli meslek insanları yetiştirmek ilkesi ile hareket etmektedir. Bu anlamda, sanatın ve bilimin ışığında eleştirel düşünceye sahip, girişimciliği ve disiplinlerarası çalışmaları öne çıkartan, konulara geniş bir perspektiften bakabilen, yüzünü geleceğe dönmüş meslek insanlarının yetişmesi başlıca hedeflerimizdir.  Bu amaçla, dinamik yapıya sahip eğitim planlarımız ile formal ve informal eğitim süreçlerimizi öğrencilerimize hayat biçimi ve meslek ekolü kazandırma yönünde şekillendirmekteyiz. 

Bölümümüz 2006 yılından beri mezunlar vermektedir. Bugün, mezunlarımız arasında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile yerel ve merkezi kamu kuruluşlarında görevli meslek insanları ve özel sektörde ulusal-uluslararası ölçekte önemli işlere imza atan girişimciler bulunmaktadır. Mezunlarımız, kurumlarına karşı besledikleri aidiyet duygusuyla, genç meslek adayı öğrencilerimize bilgi ve tecrübelerini aktarma ve paylaşma konusunda en önemli destekçilerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra, sektörün önde gelen temsilcileri ile birebir ilişkide olarak ve hayata geçirdiğimiz işbirliği protokolleri ile, öğrencilerimizin   mezun olmadan önce sektörle tanışmalarını sağlamak, iş hayatındaki kazanımlarını yönetmek için çalışmalar yürütmekteyiz.

Değerli Gençler! 

Beraber, nice başarılara imza atacağımız bu yolda, sizleri de ailemizin bir parçası olarak görmeyi dileriz.

Sevgilerimle,


Prof. Dr.  Rana KUTLU
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı  

 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 03/01/2022 - 16:06