Misyon & Vizyon

Bölümün Misyonu

İç mimarlık eğitimi Mimarlık, Sanat ve Tasarım alanlarından beslenen ortak bir disiplin olarak ele alınmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde eğitim- öğretim her iki alanın uygulama ve teoriyi bütünleştiren çağdaş bir anlayışla sürdürülmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün Misyonu; sanat ve tasarım alanına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek, çağın gereksinim ve isteklerini iyi bilen, mekan- insan- donatı sorunlarına ekonomik ve çağdaş çözümler üreten, araştırmacı, sanatsal ve düşünsel boyutları pratiğe dönüştürebilecek, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışabilecek “İç Mimar ve Çevre tasarımcıları” yetiştirmektir.

Bu bağlamda ulusal ve uluslararası tanınırlık ve ilişkilerin güçlendirilmesi, bu hedefi gerçekleştirmek üzere öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı çalışmaların özendirilmesi, lisans programının farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapabilecek şekilde yapılandırılması eğitim hedefleri arasındadır. Bu çerçevede izlenen eğitim profili, bilgiyi öğretmek yerine “öğrenmeyi öğretmek” olarak belirlenmiştir.

 

Bölümün Vizyonu (Özgörüş)

“Bilgiyi öğretmek değil, öğrenmeyi öğretmek”  olarak ele alınan ve öğrenci odaklı eğitim modelinin benimsendiği İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ‘nün vizyonu aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci odaklı eğitim,
  • Eğitim- araştırma- uygulama bütünselliğine sahip eğitim modeli,
  • Ulusal ve ulusal akreditasyon ölçütlerini karşılayan eğitim programı,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerinin arttırılması.