Sergiler

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ SANAL SERGİSİ

2019/2020 Bahar Dönemi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bitirme Projesi Sergisi, seçilmiş projeler ile açıldı.

Proje paftalarının yanı sıra projelere ait 3 boyutlu çalışmaların da yer aldığı sergide, proje modelleri incelenebilmektedir. Bu sebeple, sergiyi gezmeden önce yer alan açıklamayı okumanız önerilmektedir.

Sergiyi Tam Ekran Görmek için...    


esergi

İÇM0212 İÇ MİMARLIK PROJE II

Koordinatör: Prof. Dr. Gülay Usta
Yürütücüler: Prof. Dr. Gülay Usta / Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke / Dr. Öğr. Üyesi Derya Adıgüzel Özbek/ Öğr. Gör. Şerif Tolga Erdem / Arş. Gör. Furkan Evliyaoğlu
Öğrenciler: Ceren Acar, Işıl Arıcan, Ümit Taşköprü, Ebrar Sude Kaykın, Gamze Mahmutoğlu, Selvinaz Başaran, Özge Birdal , Çağlar Polat, İrem Erim

Sergiyi Gez  

“mekanI mekanDA KEŞFETMEK” bir YAŞAM MODULÜ önerisi

Mimarlığın temel uğraşı olan “yapı yapma” eylemi ilk olarak insanın doğal çevresinde sığınacak bir yer ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Zaman içinde gelişen ve değişen insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mekan da aynı paralellikte değişmiştir. İnsanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kendini doğal çevreden ayırarak yarattığı bir boşluk olan “mekan”; fiziksel, psikolojik, sosyolojik, ideolojik ve daha birçok yaşamsal işlevi içermektedir. 

Mekan; ilk olarak barınma ihtiyacını karşılıyor olsa da bunun çok ötesinde; insanın kendini yönlendirebilmesine, konumlandırabilmesine, kimliğini bulabilmesine ve yaşadığı çevreye, mekana anlam yükleyebilmesine de imkan sağlamalıdır. Bu nedenle mekan tasarımının amacını, “kullanıcıya uyan yani yerleşimi ve eşyaları bu kullanıcılara uyan, onların isteklerini, eylemlerini destekleyen çevreleri ve bu çevrelerin bileşenlerini yaratmak” olarak açıklamak mümkündür.

Oysa içinde bulunduğumuz bu günlerde mekandan beklentilerimiz saydığımız bu ihtiyaçları aşmış, bizlerin mekana farklı bir perspektiften bakmasını zorunlu hale getirmiştir. Kimilerinin lugatına yeni girmiş, kimilerinin de tekrar hatırladığı pandemi kavramını “bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda yaygın şekilde görülmesi, büyük salgın” olarak tanımlamak mümkündür. tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını ile bugünden itibaren yaşamlarımızı, yaşanılan yerleri, bireysel ve topluluk halindeki davranışlarımızı yeniden sorgulamaya başladık. Sorduğumuz sorular, aradığımız cevaplar; dün ve bugünü tartışarak gelecek için yeni ve yaratıcı önerilerin geliştirilmesine imkan verecektir.

Buradan yola çıkarak yaşanılan çevrenin şekillenmesinden sorumlu mekan tasarımcıları olarak mimar ve içmimarın tasarladığı yaşam mekanları bugün ve gelecek arasında bir köprü kurarak çözümler üretmelidir. Bunu gerçekleştirebilmek için de varolan durumu anlamaya, köşesiyle bucağıyla tartışmaya, sınırlarını aramaya kalıplaşmış yargıların dışına çıkarak mekanı yeniden keşfetmeye çalışılmalıdır. 
Bu proje bağlamında virüsün bize çizdiği sınırlar içerisinde yaşamaya mecbur kaldığımız anlarda “bireyin ve toplulukların yaşacağı mekanlar nasıl olmalı?” sorusunun cevabı aranmaya çalışılacaktır. “salgın”, “hijyen”, “sosyal izolasyon”, “temas”, “eski-yeni”, “bugün-gelecek”, “yaşam”, “ev”, “dijitalleşme” gibi verilen anahtar kelimelerin yanında üretilebilecek nice kavram ile konunun zengileşebileceği ve sorgulamaların çoğalabileceği düşünülmektedir. Üretilecek kavramların keşif yolculuğu olarak düşünülen tasarım sürecinde “yaşam modulü”nü biçimlendiren anahtar rolü oynayacağı unutulmamalıdır. 

Proje kapsamında öğrencilerden 25mx25m (5m’lik gridler halinde bölünmüş) alan içerisinde kapalı/açık/yarı açık mekan türlerini kullanarak tasarımcı tarafından kurgulanan hikayedeki kişi sayısına göre salgın sürecinde uygun şartlarda yaşamaya imkan veren bir en çok 7 birimden oluşan bir “yaşam modülü” tasarlamaları beklenmiştir.


esergi

Temel Tasarım II

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Derya Adıgüzel Özbek  
Yürütücüler: Dr. Öğr. Üyesi Derya Adıgüzel Özbek  |  Dr. Öğr. Üyesi  Reyhan Uludağ  |  Arş. Gör. Furkan Evliyaoğlu

Öğrenciler: Ayçanur Avvur, Ebrar Sude Kaykın, Işıl Arıcan, İrem Erim,  Özge Birdal, Selvinaz Başaran, Senanur Kazancı, Umay Berkay Akgül, Yağmur Cemre Aksakal,

Sergiyi Gez  

TEMEL TASARIM II dersi kapsamında denge, hiyerarşi, oran, ritim, katı-boşluk, hareket, kontrast, tekrarlama kavramları “Zihin Haritası” “Mekansal Eklemlenme” “Gestalt” ve “Giyilebilir Sosyal Mesafe Protezi” başlıkları üzerinden irdelenmiştir.

ZİHİN HARİTASI çalışması kapsamında; İstanbul'un farklı bölgelerine deneyim gezileri düzenlenerek, bu deneyimleri 3 boyutlu haritalama tekniği ile temsil edilmiştir. 

MEKANSAL EKLEMLENME, Covid-19 salgını ile yaşamımıza giren “hayat eve sığar” söylemi ile ilişkili olarak evdeki mevcut malzeme olanaklarını kullanılarak iç mekan enstalasyon (yerleştirme) çalışmaları geliştirilmiştir.

GESTALT uygulamasında, “ hayat eve sığar” söylemini ve evdeki mevcut malzeme olanakları temel alınarak Gestalt ilkelerinin kullanıldığı iki boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirilmiştir. 

GİYİLEBİLİR SOSYAL MESAFE PROTEZİ uygulamasında “sosyal mesafe” kavramı üzerinden, Temel Tasarım İlkeleri göz önünde bulundurularak, tasarlanan protezlerle covid-19 pandemisine karşı koruma çözümleri aramaya odaklanılmıştır. 


 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 07/28/2023 - 16:24