“MİMARİ MEKANI ENSTALASYON SANATI ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK & THINKING ARCHITECTURAL SPACE THROUGH INSTALLATION ART”

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Derya Adıgüzel Özbek ile Doç. Dr. Reyhan Uludağ yürütücülüğündeki “Temel Tasarım” ve Öğr. Gör Meltem Çetinel yürütücülüğündeki “Basic Design” dersleri kapsamında, Mimar Efe Korkut Kurt’u öğrencilerle buluşturdu. Kurt’un “Mimari Mekanı Enstalasyon Sanatı Üzerinden Düşünmek & Thinking Architectural Space Through Installation Art” başlığıyla verdiği seminer, 3-4 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.