“İÇMEK 5. / İç Mimarlık Eğitimi Uluslararası Kongresi”

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün iş birliğinde, 16-17 Haziran 2022 tarihlerinde “İÇMEK 5. / İç Mimarlık Eğitimi Uluslararası Kongresi”, “Rethinking / Yeniden Düşünmek” teması ile düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongrede; 21 adet bildiri sunulurken, 4 konuk konuşmacı ise sunumlarını yaptılar. Kongrede sunulan bildirilerden dergi hakem kurulu tarafından seçilen 6 adet özgün çalışma, Journal of Design Studio dergisinin “ICMEK-5 Rethinking” başlıklı özel sayısında makale olarak yer aldı.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Armağan Seçil Melikoğlu Eke ve Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek, Journal of Design Studio dergisi “ICMEK-5 Rethinking” özel sayısının konuk editörlüğünü yaptılar. Aynı zamanda Prof. Dr. Gülay Usta, Doç. Dr. Armağan Seçil Melikoğlu Eke ve Arş. Gör. Özge Ilık Saltık’ın birlikte yazdıkları “Between Education & Profession: An Evaluation of Graduation Projects in the Field of Interior Architecture in Turkey” ile Arş. Gör. Furkan Evliyaoğlu’nun “Examining Workshops in the Intersection of Formal and Informal Architecture Education: The Case of “Bahar Atölyeleri” başlıklı makaleleri de dergi özel sayısında yer aldı.

Derginin özel sayısına, https://dergipark.org.tr/en/pub/journalofdesignstudio linkinden erişim sağlayabilirsiniz.